2022

Pivovarskou čtvrtku absolvovalo

3080

Lidí se celkem účastnilo

473

Z toho dětí

199

Starších 70 let

Všem účastníkům velmi děkujeme a těšíme se na vás při nadcházejícím ročníku.