Pravidla registrace

Pochodu Pivovarská čtvrtka se může zúčastnit osoba starší 15-let. Osoby mladší 15-let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18-let. Tato osoba během pochodu zodpovídá za účastníka mladšího 15-let.
Osoby starší 70 let se registrují pouze osobně na startu.
Účastník účastí na akci:
a) uděluje pořadatelům pochodu ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pl. znění, souhlas se zpracováním osobních údajů, a to výlučně pro účely organizace pochodu
b) zavazuje se dodržovat Pravidla pochodu.

Jak se zaregistrovat?

Jsou dva možné způsoby registrace účastníků :

1. Registrace na startu

1. Registrace na startu

a) Registrace účastníka staršího 15-let na startu
Účastník (osoba starší 15-let) se dostaví na start, kde ho pořadatelé zaregistrují. Účastník zaplatí startovné.

b) Registrace účastníka staršího 18-let s dětmi do 15-let na startu
Osoby mladší 15-let se dostaví v doprovodu osoby starší 18-let. Tato osoba během pochodu zodpovídá za děti mladší 15-let. Registrace účastníků s dětmi proběhne společně. Účastník starší 18-let zaplatí startovné.
Na místě bude účastníkovi vydána mapa, občerstvení, poukázky na nápoje a odměnu v cíli.

2. Internetová registrace

Účastník vybere startovní místo, zvolí počet osob (dospělí včetně dětí) a následně v košíku upraví, zda se jedná o dospělého nebo dítě. Cena se automaticky přepočítá.

Internetovou registrací je účastník povinen zároveň uhradit částku za startovné. Registrace je platná pouze po uhrazení této částky.
Účastník obdrží emailem dokument obsahující QR kód, který předloží na startovním místě označeného nápisem „REGISTRACE INTERNET“. Na místě mu bude vydána mapa, občerstvení, poukázky na nápoje a odměnu v cíli.

V případě startovného pro dítě, vložte počet všech vámi požadovaných vstupenek za plnou částku (110 Kč ) do košíku a verzi pro dítě následně změníte v košíku a automaticky dojte k přepočítání celkové částky.

Registrovaní účastníci mohou startovat pouze ze zvoleného startovního místa.
Registrace bude spuštěna 1.4.2023 a potrvá do 17.5.2024 23:59