Pravidla registrace

Pochodu Pivovarská čtvrtka se může zúčastnit osoba starší 15-let. Osoby mladší 15-let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18-let. Tato osoba během pochodu zodpovídá za účastníka mladšího 15-let.

Jak se zaregistrovat?

Jsou dva možné způsoby registrace účastníků :

1. Registrace na startu

a) Registrace účastníka staršího 15-let na startu

Účastník ( osoba starší 15-let ) se dostaví na start, kde ho pořadatelé zaregistrují. Účastník se podepíše do prezenční listiny.

b) Registrace účastníka staršího 18-let s dětmi do 15-let na startu

Osoby mladší 15-let se dostaví v doprovodu osoby starší 18-let. Tato osoba během pochodu zodpovídá za děti mladší 15-let. Registrace účastníků s dětmi proběhne společně. Účastník starší 18-let se podepíše do prezenční listiny.

2. Internetová registrace
Internetová registrace se zasláním vyplněného formuláře

Účastníci obdrží emailem vyplněný formulář, který podepíší a předloží na startu.

Pokud se takto registrovaný účastník dostaví  ke startu bez vytištěného formuláře musí se zaregistrovat přímo na startu.

a) Internetová registrace účastníka staršího 15-let se zasláním vyplněného formuláře

Účastník ( osoba starší 15-let ) se zaregistruje na těchto stránkách pomocí registračního formuláře.

V tomto formuláři lze zaregistrovat pouze jednu osobu starší 15-let. Po odeslání vyplněného registračního formuláře účastník obdrží email se zprávou o proběhlé registraci. Do zahájení pochodu bude účastníkovi zaslán na jeho emailovou adresu vyplněný formulář ve formátu PDF. Účastník si tento formulář vytiskne, podepíše a odevzdá na startu u registračního místa označeného nápisem „REGISTRACE INTERNET “.

b) Internetová registrace účastníka staršího 18-let s dětmi do 15-let se zasláním vyplněného formuláře

Účastník ( osoba starší 18-let ) se zaregistruje na těchto stránkách pomocí registračního formuláře.

V tomto formuláři lze zaregistrovat pouze jednu osobu starší 18-let a vybraný počet dětí. Tato osoba během pochodu zodpovídá za všechny děti mladší 15-let, které jsou společně s ní zapsány na jednom registračním formuláři. Do formuláře zadá počet dětí, které se zúčastní pochodu pod jeho vedením a vyplní údaje o dětech. Ve formuláři je možno zaregistrovat až 20 dětí.

Po odeslání vyplněného registračního formuláře účastník obdrží email se zprávou o proběhlé registraci. Do zahájení pochodu bude účastníkovi zaslán na jeho emailovou adresu vyplněný formulář ve formátu PDF. Účastník si tento formulář vytiskne, podepíše a odevzdá na startu u registračního místa označeného nápisem „REGISTRACE INTERNET“.